Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 176 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 176
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 62
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 53 návštěvníků
Odpověď B: 25 návštěvníků
Odpověď C: 62 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků