This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 498 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 498
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 197
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 152 návštěvníků
Odpověď B: 53 návštěvníků
Odpověď C: 197 návštěvníků
Odpověď D: 96 návštěvníků