Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 309 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 309
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 117
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 95 návštěvníků
Odpověď B: 39 návštěvníků
Odpověď C: 117 návštěvníků
Odpověď D: 58 návštěvníků