Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 206 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 206
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 78
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 61 návštěvníků
Odpověď B: 27 návštěvníků
Odpověď C: 78 návštěvníků
Odpověď D: 40 návštěvníků