This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 711 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 419 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2017, 23:26

Jak lze dělit statek?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 419
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 278
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 28 návštěvníků
Odpověď B: 70 návštěvníků
Odpověď C: 278 návštěvníků
Odpověď D: 43 návštěvníků