This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 711 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 402 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2017, 23:26

Jak lze dělit statek?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 402
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 270
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 26 návštěvníků
Odpověď B: 67 návštěvníků
Odpověď C: 270 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků