Úloha ID 711 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 149 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2017, 23:26

Jak lze dělit statek?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 149
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 100
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 8 návštěvníků
Odpověď B: 25 návštěvníků
Odpověď C: 100 návštěvníků
Odpověď D: 16 návštěvníků