Úloha ID 711 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 298 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2017, 23:26

Jak lze dělit statek?






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 298
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 201
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 21 návštěvníků
Odpověď B: 48 návštěvníků
Odpověď C: 201 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků