Úloha ID 710 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 353 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2017, 23:25

Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 353
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 196
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 44 návštěvníků
Odpověď B: 196 návštěvníků
Odpověď C: 58 návštěvníků
Odpověď D: 55 návštěvníků