This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 710 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 432 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2017, 23:25

Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 432
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 241
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 48 návštěvníků
Odpověď B: 241 návštěvníků
Odpověď C: 72 návštěvníků
Odpověď D: 71 návštěvníků