Úloha ID 71 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3339 lidí
Zveřejněno: 14. 12. 2010, 10:09

Souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za příslušnou cenu, se nazývá _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3339
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1850
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 274 návštěvníků
Odpověď B: 377 návštěvníků
Odpověď C: 838 návštěvníků
Odpověď D: 1850 návštěvníků