This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 707 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 488 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 18:53

V čem spočívá metoda indukce?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 488
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 265
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 265 návštěvníků
Odpověď B: 179 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 34 návštěvníků