Úloha ID 707 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 357 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 18:53

V čem spočívá metoda indukce?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 357
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 198
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 198 návštěvníků
Odpověď B: 124 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 26 návštěvníků