Úloha ID 707 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 251 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 18:53

V čem spočívá metoda indukce?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 251
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 130
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 130 návštěvníků
Odpověď B: 94 návštěvníků
Odpověď C: 5 návštěvníků
Odpověď D: 22 návštěvníků