Úloha ID 707 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 192 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 18:53

V čem spočívá metoda indukce?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 192
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 97
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 97 návštěvníků
Odpověď B: 73 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 18 návštěvníků