Úloha ID 707 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 438 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 18:53

V čem spočívá metoda indukce?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 438
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 235
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 235 návštěvníků
Odpověď B: 163 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 31 návštěvníků