Úloha ID 707 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 303 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 18:53

V čem spočívá metoda indukce?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 303
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 165
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 165 návštěvníků
Odpověď B: 108 návštěvníků
Odpověď C: 7 návštěvníků
Odpověď D: 23 návštěvníků