Úloha ID 688 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 431 lidí
Zveřejněno: 11. 3. 2017, 16:36

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 431
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 214
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 96 návštěvníků
Odpověď B: 214 návštěvníků
Odpověď C: 86 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků