Úloha ID 688 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 477 lidí
Zveřejněno: 11. 3. 2017, 16:36

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 477
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 241
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 108 návštěvníků
Odpověď B: 241 návštěvníků
Odpověď C: 89 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků