This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 688 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 507 lidí
Zveřejněno: 11. 3. 2017, 16:36

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 507
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 261
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 111 návštěvníků
Odpověď B: 261 návštěvníků
Odpověď C: 94 návštěvníků
Odpověď D: 41 návštěvníků