Úloha ID 688 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 239 lidí
Zveřejněno: 11. 3. 2017, 16:36

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 239
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 105
Procentuální úspěšnost: 44%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 57 návštěvníků
Odpověď B: 105 návštěvníků
Odpověď C: 55 návštěvníků
Odpověď D: 22 návštěvníků