This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 688 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 640 lidí
Zveřejněno: 11. 3. 2017, 16:36

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 640
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 338
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 130 návštěvníků
Odpověď B: 338 návštěvníků
Odpověď C: 124 návštěvníků
Odpověď D: 48 návštěvníků