This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 688 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 668 lidí
Zveřejněno: 11. 3. 2017, 16:36

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 668
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 348
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 139 návštěvníků
Odpověď B: 348 návštěvníků
Odpověď C: 131 návštěvníků
Odpověď D: 50 návštěvníků