Úloha ID 670 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 247 lidí
Zveřejněno: 5. 3. 2017, 10:15

 Z možností vyber správné označení pro politologický a právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 247
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 152
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 152 návštěvníků
Odpověď B: 25 návštěvníků
Odpověď C: 64 návštěvníků
Odpověď D: 6 návštěvníků