Úloha ID 670 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 386 lidí
Zveřejněno: 5. 3. 2017, 10:15

 Z možností vyber správné označení pro politologický a právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 386
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 255
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 255 návštěvníků
Odpověď B: 37 návštěvníků
Odpověď C: 87 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků