Úloha ID 65 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2752 lidí
Zveřejněno: 6. 12. 2010, 19:27

Celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu se nazývá _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2752
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2187
Procentuální úspěšnost: 79%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 440 návštěvníků
Odpověď B: 2187 návštěvníků
Odpověď C: 48 návštěvníků
Odpověď D: 77 návštěvníků