Úloha ID 65 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2644 lidí
Zveřejněno: 6. 12. 2010, 19:27

Celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu se nazývá _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2644
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2095
Procentuální úspěšnost: 79%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 427 návštěvníků
Odpověď B: 2095 návštěvníků
Odpověď C: 46 návštěvníků
Odpověď D: 76 návštěvníků