Úloha ID 558 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 750 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2017, 13:43

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 750
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 492
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 187 návštěvníků
Odpověď B: 27 návštěvníků
Odpověď C: 492 návštěvníků
Odpověď D: 44 návštěvníků