Úloha ID 558 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 702 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2017, 13:43

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 702
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 466
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 173 návštěvníků
Odpověď B: 23 návštěvníků
Odpověď C: 466 návštěvníků
Odpověď D: 40 návštěvníků