Úloha ID 558 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 741 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2017, 13:43

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 741
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 486
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 185 návštěvníků
Odpověď B: 26 návštěvníků
Odpověď C: 486 návštěvníků
Odpověď D: 44 návštěvníků