Úloha ID 558 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 616 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2017, 13:43

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 616
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 408
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 154 návštěvníků
Odpověď B: 19 návštěvníků
Odpověď C: 408 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků