This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 558 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 928 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2017, 13:43

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 928
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 621
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 219 návštěvníků
Odpověď B: 34 návštěvníků
Odpověď C: 621 návštěvníků
Odpověď D: 54 návštěvníků