Úloha ID 53 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3495 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2010, 23:22

Počátky vědecké psychologie spadají do doby, kdy v Lipsku založil _______ roku ______ první experimentální laboratoř.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3495
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1608
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 451 návštěvníků
Odpověď B: 475 návštěvníků
Odpověď C: 961 návštěvníků
Odpověď D: 1608 návštěvníků