Úloha ID 53 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3515 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2010, 23:22

Počátky vědecké psychologie spadají do doby, kdy v Lipsku založil _______ roku ______ první experimentální laboratoř.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3515
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1621
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 452 návštěvníků
Odpověď B: 478 návštěvníků
Odpověď C: 964 návštěvníků
Odpověď D: 1621 návštěvníků