Úloha ID 51 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3193 lidí
Zveřejněno: 24. 10. 2010, 16:25

Psychický vývoj člověka nesouvisí s/se _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3193
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 849
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1198 návštěvníků
Odpověď B: 849 návštěvníků
Odpověď C: 1018 návštěvníků
Odpověď D: 128 návštěvníků