Úloha ID 50 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3145 lidí
Zveřejněno: 24. 10. 2010, 16:25

Mezi burzy v ČR nepatří :


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3145
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1724
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 64 návštěvníků
Odpověď B: 288 návštěvníků
Odpověď C: 1069 návštěvníků
Odpověď D: 1724 návštěvníků