Úloha ID 50 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3061 lidí
Zveřejněno: 24. 10. 2010, 16:25

Mezi burzy v ČR nepatří :


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3061
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1683
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 60 návštěvníků
Odpověď B: 279 návštěvníků
Odpověď C: 1039 návštěvníků
Odpověď D: 1683 návštěvníků