Úloha ID 49 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3521 lidí
Zveřejněno: 24. 10. 2010, 16:25

Která ze základních psychologických věd se zabývá otázkami pojetí psychických poruch a potíží, zkoumá příčiny jejich vzniku a hledá léčebné metody, které je odstraňují?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3521
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2406
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2406 návštěvníků
Odpověď B: 614 návštěvníků
Odpověď C: 185 návštěvníků
Odpověď D: 316 návštěvníků