Úloha ID 467 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 527 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2016, 10:36

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 527
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 408
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 54 návštěvníků
Odpověď B: 408 návštěvníků
Odpověď C: 37 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků