Úloha ID 467 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 489 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2016, 10:36

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 489
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 378
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 51 návštěvníků
Odpověď B: 378 návštěvníků
Odpověď C: 34 návštěvníků
Odpověď D: 26 návštěvníků