Úloha ID 467 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 557 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2016, 10:36

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 557
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 430
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 58 návštěvníků
Odpověď B: 430 návštěvníků
Odpověď C: 38 návštěvníků
Odpověď D: 31 návštěvníků