This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 467 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 603 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2016, 10:36

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 603
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 466
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 60 návštěvníků
Odpověď B: 466 návštěvníků
Odpověď C: 41 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků