Úloha ID 467 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 564 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2016, 10:36

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 564
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 435
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 59 návštěvníků
Odpověď B: 435 návštěvníků
Odpověď C: 39 návštěvníků
Odpověď D: 31 návštěvníků