This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 467 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 738 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2016, 10:36

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 738
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 582
Procentuální úspěšnost: 79%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 582 návštěvníků
Odpověď C: 46 návštěvníků
Odpověď D: 40 návštěvníků