This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 467 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 705 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2016, 10:36

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 705
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 554
Procentuální úspěšnost: 79%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 67 návštěvníků
Odpověď B: 554 návštěvníků
Odpověď C: 45 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků