Úloha ID 450 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 572 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:44

Žákem Sokrata byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 572
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 502
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 29 návštěvníků
Odpověď B: 39 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 502 návštěvníků