Úloha ID 450 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 759 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:44

Žákem Sokrata byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 759
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 669
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 35 návštěvníků
Odpověď B: 52 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 669 návštěvníků