This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 450 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 930 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:44

Žákem Sokrata byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 930
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 824
Procentuální úspěšnost: 89%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 41 návštěvníků
Odpověď B: 60 návštěvníků
Odpověď C: 5 návštěvníků
Odpověď D: 824 návštěvníků