Úloha ID 45 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3094 lidí
Zveřejněno: 28. 9. 2010, 00:00

Evropská komise je výkonný orgán EU sídlící v Bruselu, eurokomisařem za ČR je pro období 2010 - 2014 ________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3094
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1089
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1106 návštěvníků
Odpověď B: 377 návštěvníků
Odpověď C: 1089 návštěvníků
Odpověď D: 522 návštěvníků