This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 45 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3200 lidí
Zveřejněno: 28. 9. 2010, 00:00

Evropská komise je výkonný orgán EU sídlící v Bruselu, eurokomisařem za ČR je pro období 2010 - 2014 ________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3200
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1125
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1138 návštěvníků
Odpověď B: 394 návštěvníků
Odpověď C: 1125 návštěvníků
Odpověď D: 543 návštěvníků