This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 444 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 740 lidí
Zveřejněno: 6. 12. 2016, 14:14

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 740
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 314
Procentuální úspěšnost: 42%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 231 návštěvníků
Odpověď B: 151 návštěvníků
Odpověď C: 44 návštěvníků
Odpověď D: 314 návštěvníků