Úloha ID 444 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 539 lidí
Zveřejněno: 6. 12. 2016, 14:14

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 539
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 228
Procentuální úspěšnost: 42%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 163 návštěvníků
Odpověď B: 113 návštěvníků
Odpověď C: 35 návštěvníků
Odpověď D: 228 návštěvníků