This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 444 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 868 lidí
Zveřejněno: 6. 12. 2016, 14:14

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 868
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 370
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 275 návštěvníků
Odpověď B: 174 návštěvníků
Odpověď C: 49 návštěvníků
Odpověď D: 370 návštěvníků