Úloha ID 444 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 485 lidí
Zveřejněno: 6. 12. 2016, 14:14

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 485
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 209
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 149 návštěvníků
Odpověď B: 95 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 209 návštěvníků