Úloha ID 44 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3329 lidí
Zveřejněno: 28. 9. 2010, 00:00

Nezaměstnanost způsobená deindustrializací např. na Mostecku, kdy došlo ke zrušení některých povolání, je _______ charakteru.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3329
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1984
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 751 návštěvníků
Odpověď B: 1984 návštěvníků
Odpověď C: 329 návštěvníků
Odpověď D: 265 návštěvníků