This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 44 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3468 lidí
Zveřejněno: 28. 9. 2010, 00:00

Nezaměstnanost způsobená deindustrializací např. na Mostecku, kdy došlo ke zrušení některých povolání, je _______ charakteru.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3468
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2069
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 787 návštěvníků
Odpověď B: 2069 návštěvníků
Odpověď C: 338 návštěvníků
Odpověď D: 274 návštěvníků