Úloha ID 433 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 550 lidí
Zveřejněno: 3. 12. 2016, 14:18

Za zakladatele sociologie je považován:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 550
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 441
Procentuální úspěšnost: 80%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 66 návštěvníků
Odpověď B: 22 návštěvníků
Odpověď C: 21 návštěvníků
Odpověď D: 441 návštěvníků