This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 433 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 760 lidí
Zveřejněno: 3. 12. 2016, 14:18

Za zakladatele sociologie je považován:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 760
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 618
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 84 návštěvníků
Odpověď B: 29 návštěvníků
Odpověď C: 29 návštěvníků
Odpověď D: 618 návštěvníků