Úloha ID 43 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3050 lidí
Zveřejněno: 27. 9. 2010, 23:59

Mezi činnosti a služby centrální banky nepatří ________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3050
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1222
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1137 návštěvníků
Odpověď B: 336 návštěvníků
Odpověď C: 1222 návštěvníků
Odpověď D: 355 návštěvníků