Úloha ID 43 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2971 lidí
Zveřejněno: 27. 9. 2010, 23:59

Mezi činnosti a služby centrální banky nepatří ________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2971
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1184
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1115 návštěvníků
Odpověď B: 326 návštěvníků
Odpověď C: 1184 návštěvníků
Odpověď D: 346 návštěvníků