Úloha ID 429 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 659 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:26

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 659
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 246
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 246 návštěvníků
Odpověď B: 308 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 103 návštěvníků