This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 428 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 704 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:25

Rozdělení věd podle Aristotela:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 704
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 478
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 109 návštěvníků
Odpověď B: 478 návštěvníků
Odpověď C: 63 návštěvníků
Odpověď D: 54 návštěvníků