Úloha ID 428 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 505 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:25

Rozdělení věd podle Aristotela:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 505
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 328
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 87 návštěvníků
Odpověď B: 328 návštěvníků
Odpověď C: 46 návštěvníků
Odpověď D: 44 návštěvníků