Úloha ID 428 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 673 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:25

Rozdělení věd podle Aristotela:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 673
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 459
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 101 návštěvníků
Odpověď B: 459 návštěvníků
Odpověď C: 62 návštěvníků
Odpověď D: 51 návštěvníků