Úloha ID 428 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 453 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:25

Rozdělení věd podle Aristotela:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 453
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 291
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 78 návštěvníků
Odpověď B: 291 návštěvníků
Odpověď C: 45 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků