This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 428 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 694 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:25

Rozdělení věd podle Aristotela:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 694
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 472
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 107 návštěvníků
Odpověď B: 472 návštěvníků
Odpověď C: 62 návštěvníků
Odpověď D: 53 návštěvníků