This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 428 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 832 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:25

Rozdělení věd podle Aristotela:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 832
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 567
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 127 návštěvníků
Odpověď B: 567 návštěvníků
Odpověď C: 77 návštěvníků
Odpověď D: 61 návštěvníků