Úloha ID 427 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 677 lidí
Zveřejněno: 1. 12. 2016, 18:40

Miléťané ve svých úvahách hledali počátek věcí – pralátku – tzv.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 677
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 639
Procentuální úspěšnost: 94%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 639 návštěvníků
Odpověď C: 16 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků