Úloha ID 427 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 597 lidí
Zveřejněno: 1. 12. 2016, 18:40

Miléťané ve svých úvahách hledali počátek věcí – pralátku – tzv.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 597
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 564
Procentuální úspěšnost: 94%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 8 návštěvníků
Odpověď B: 564 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 11 návštěvníků