Úloha ID 420 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 676 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:20

Gnozeologický směr ve filozofii a psychologii, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Gnozeologie - zabývá se otázkami kolem poznání lidí Empirie - zkušenost (zkušenost -> poznání)

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 676
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 467
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 467 návštěvníků
Odpověď B: 143 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 58 návštěvníků