This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 420 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 837 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:20

Gnozeologický směr ve filozofii a psychologii, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Gnozeologie - zabývá se otázkami kolem poznání lidí Empirie - zkušenost (zkušenost -> poznání)

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 837
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 575
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 575 návštěvníků
Odpověď B: 184 návštěvníků
Odpověď C: 11 návštěvníků
Odpověď D: 67 návštěvníků