Úloha ID 420 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 552 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:20

Gnozeologický směr ve filozofii a psychologii, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Gnozeologie - zabývá se otázkami kolem poznání lidí Empirie - zkušenost (zkušenost -> poznání)

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 552
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 377
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 377 návštěvníků
Odpověď B: 117 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 52 návštěvníků