Úloha ID 42 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3558 lidí
Zveřejněno: 27. 9. 2010, 23:59

Dosud netrestaní pachatelé, kteří spáchali trestný čin z nedbalosti, vykonají trest odnětí svobody pravděpodobně ve ________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3558
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2298
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 972 návštěvníků
Odpověď B: 2298 návštěvníků
Odpověď C: 241 návštěvníků
Odpověď D: 47 návštěvníků