Úloha ID 42 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3483 lidí
Zveřejněno: 27. 9. 2010, 23:59

Dosud netrestaní pachatelé, kteří spáchali trestný čin z nedbalosti, vykonají trest odnětí svobody pravděpodobně ve ________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3483
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2251
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 951 návštěvníků
Odpověď B: 2251 návštěvníků
Odpověď C: 234 návštěvníků
Odpověď D: 47 návštěvníků