Úloha ID 417 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 495 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:10

Co je to sociologie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 495
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 453
Procentuální úspěšnost: 92%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 453 návštěvníků
Odpověď B: 37 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků