This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 417 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 842 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:10

Co je to sociologie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 842
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 787
Procentuální úspěšnost: 93%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 787 návštěvníků
Odpověď B: 50 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků