Úloha ID 417 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 461 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2016, 10:10

Co je to sociologie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 461
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 420
Procentuální úspěšnost: 91%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 420 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků