This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 389 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 767 lidí
Zveřejněno: 24. 11. 2016, 22:24

Představitel moderního liberalismu, filosof rakouského původu. Svůj filosofický systém sám označuje jako kritický racionalismus. Nejznámější dílo tohoto autor je Otevřená společnost a její nepřátelé, ve které autor nastiňuje některé obtíže, které stojí před naší civilizací. 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 767
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 304
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 304 návštěvníků
Odpověď B: 139 návštěvníků
Odpověď C: 62 návštěvníků
Odpověď D: 262 návštěvníků