Úloha ID 38 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3132 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:38

Mezi zásadní principy demokracie nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3132
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1935
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 578 návštěvníků
Odpověď B: 120 návštěvníků
Odpověď C: 499 návštěvníků
Odpověď D: 1935 návštěvníků