Úloha ID 38 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3025 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:38

Mezi zásadní principy demokracie nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3025
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1862
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 561 návštěvníků
Odpověď B: 116 návštěvníků
Odpověď C: 486 návštěvníků
Odpověď D: 1862 návštěvníků