Úloha ID 38 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3163 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:38

Mezi zásadní principy demokracie nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3163
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1951
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 587 návštěvníků
Odpověď B: 122 návštěvníků
Odpověď C: 503 návštěvníků
Odpověď D: 1951 návštěvníků