This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 363 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 784 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 20:38

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 784
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 220
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 267 návštěvníků
Odpověď B: 165 návštěvníků
Odpověď C: 220 návštěvníků
Odpověď D: 132 návštěvníků